Các giống thỏ thường gặp nhất tại Việt Nam (Phần 2)

Các giống thỏ thường gặp nhất tại Việt Nam

Bảng 1. Các chỉ tiêu sinh lý thông thường của con thỏ Việt Nam cũng như con thỏ New Zealand

Giống thỏ Thân nhiệt (oC) Nhịp thở (lần/phút) Hồng cầu (triệu/mm3) Bạch cầu (ngàn/mm3)

Xám 38.3-39.9 60-72 3.76 15.5

Đen 3.84 13.7

New Zealand 38.5-40.5 90-120 5.25 8.1

Ngoài ra còn 1 số giống con thỏ khác có tiếng trong khu vực hay các châu lục khác như nhóm giống con thỏ cho lông len Angora, American Sable, Britannia Petite,v..v. Tuy nhiên chúng chưa phổ biến ở nước ta.

Giống thỏ ở Việt Nam

Thỏ French Angora

Những đặc điểm giống cũng như khả năng sản xuất của con thỏ phụ thuộc vào môi trường sống cũng như kinh nghiệm phát triển của nhà nhân giống. Sự so sánh các kết quả từ các môi trường cũng như địa lý khác nhau có thể cho thấy các đặc tính chung của giống. Tính mắn đẻ, mức tăng trọng cũng như sự phát triển các cơ quan, tổ chức của cơ thể ở con thỏ tơ là 3 đặc tính cơ bản của giống.

Tính đẻ sai con ở thỏ

Được đo lường bằng số con thỏ con sống hay tổng số con thỏ sơ sinh. Số lượng con trong bầy tăng khoảng 10-20% từ lứa đầu tiên cho tới lứa thứ hai. Tuy nhiên sẽ không có sự khác biệt từ lứa thứ ba tới lứa thứ tư cũng như từ lứa thứ tư trở đi thì số lượng con thỏ sơ sinh trong bầy sẽ giảm. Sự đồng huyết trong nhân giống cũng sẽ làm giảm tính đẻ sai con. Nó còn phụ thuộc vào mùa cũng như năng suất sinh sản của con thỏ cái. Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới sự đẻ sai là số trứng rụng cũng như sau đó là khả năng sống của phôi. Giống con thỏ khác nhau cũng cho năng suất sinh sản khác nhau.

Ví dụ:

Caliornian New Zealand White

Số con sống trong ổ 7,04 7,23

Số con cai sữa trong ổ 5.46 5,72

Tăng trọng cũng như thành phần cơ thể ở thỏ

Mức độ tăng trọng của con thỏ tơ thì tương quan chặt chẽ với tầm vóc cũng như trọng lượng trưởng thành của chúng trong trường hợp không có sự khiếm khuyết dưỡng chất trong khẩu phần đáng ghi nhận. Sự biến động cũng như thành phần cơ thể thì lớn ở các giống con thỏ được nuôi, ví dụ giống con thỏ New Zealand White cũng như Himalyan.

Tăng trọng cũng như mức độ tăng trưởng của các tổ chức chính phụ thuộc vào đặc điểm sinh học của giống cũng như sự nuôi dưỡng. Do vậy chỉ tiêu mô tả về giống trong 1 môi trường sản xuất nhất định nên là tuổi trưởng thành. các giống được chú ý trên quan điểm sản xuất là tỉ lệ tốt nhất giữa tăng trọng cũng như trọng lượng trưởng thành mà nó tới sớm ở 1 trọng lượng sống thích hợp cho thị trường. Các giống thỏ nhẹ cân có thể được tận dụng như là các giống thuần hay tốt hơn là lai tạo với các giống có trọng lượng trung bình để sản xuất ra quầy thịt có sự phát triển cơ tốt cũng như thịt có chất lượng có nhu cầu tiêu thụ.

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22