Các giống thỏ thường gặp nhất tại Việt Nam (Phần 3)

Sự di truyền về đặc điểm giống thỏ

Sự cải thiện di truyền về đặc điểm giống thỏ thích hợp cho môi trường sản xuất phụ thuộc vào tính biến động di truyền đặc trưng mà nó bộc lộ ra môi trường. Tính biến động là sự bộc lộ về các khác biệt di truyền mà trong chọn lọc cũng như nhân giống cố gắng để khám phá chúng. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sau có thể khám phá ra tính biến động di truyền trong sản xuất quy mô nhỏ. Nâng cao tiềm năng của giống phụ thuộc vào đặc tính sinh học, ưu thế của sự sinh sản cũng như sự tính toán các thông số di truyền cho sự chọn lọc.

Giống thỏ

Gen cũng như môi trường sống của thỏ

Hầu hết các đặc tính di truyền số lượng như thụ tinh, sức sống, tăng trưởng thì được quyết định bởi nhiều gen cũng như thỏ cũng bị chi phối bởi môi trường sống. Kiểu hình là kết quả của ảnh hưởng kiểu gen kết hợp với môi trường. Kiểu gen là kết quả của ảnh hưởng gen ở vài vị trí của nó (locus). Môi trường bao gồm khí hậu, chỗ ở, tiểu khí hậu, nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió dụng cụ trang thiết bị, kỹ thuật phối giống cũng như nuôi dưỡng cũng như kinh nghiệm của nhà nhân giống. Xác định di truyền của sự biến động của các tính trạng là sự có lợi song hành của nhà chọn lọc cũng như người làm công tác giống. Đầu tiên là sự khám phá biến động di truyền của con thỏ cùng giống cũng như cùng quần thể; kế đến bằng sự lai tạo giống để khám phá tính biến động di truyền giữa giống cũng như các quần thể.

Sự lai tạo giống thỏ ở các nước nhiệt đới

Những nền tảng sinh học tạo ra các con lai tạo ưu trội về các tính trạng. Chúng nên được khám phá trong các quần thể được nhân giống trong môi trường khác nhau. các nghiên cứu ở qui mô lớn trên các giống lai tạo ở các nước nhiệt đới từ Cuba (ẩm) cũng như Mexico (khô) đã được tường trình. các nghiên cứu này thực hiện trên các giống thỏ nhập nội. Sự sản xuất sữa được cải thiện bằng sự sử dụng con lai tạo tốt nhất. Kết quả đã được cho thấy tầm quan trọng của các giống thuần cũng như giống lai tạo sẳn sàng cho quá trình nghiên cứu thí nghiệm.

Trên đây là một số kiến thức căn bản về những giống thỏ thường gặp nhất tại Việt Nam. Thỏ là một giống dễ nuôi và thu được lợi nhuận khá cao tại nước ta. Để biết thêm thông tin về kỹ thuật chăn nuôi, phòng ngừa bệnh của thỏ, bà con có thể theo dõi chuyên mục chăn nuôi thỏ của chúng tôi tại đây. Chúc mọi người thành công!

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22