HÌNH ẢNH MỘT SỐ ĐƠN HÀNG ĐÃ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

Gửi máy ME-02 đi ĐAKRLAP-ĐAKNÔNG

Gửi máy MĐ-01 đi BỈM SƠN – THANH HÓA

Gửi máy ME-02 đi VĂN LÃNG- LẠNG SƠN

Gửi máy ME-02 đi HÀM THUẬN BẮC – BÌNH THUẬN

Gửi hàng đi BIG C- BẮC GIANG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC CỦA HOÀNG GIÁP

Đơn hàng Cẩm Thủy Thanh Hóa đang được Hoàng Giáp chuẩn bị giao

Đơn hàng máy ép viên ME01 được giao vào Đồng Nai

Biên lai máy ép MD 01 giao tới Ninh Thuận

Biên lai giao Máy ép Me01 lên Điện Biên

Hình ảnh máy ép cám viên được gửi tại bến xe Nước Ngầm

Hoàng Giáp đang chuyển thỏ bằng xe khách cho khách hàng

Hình ảnh Hoàng Giáp đi giao hàng

Hình ảnh xưởng sản xuất Lồng Thỏ, Lồng Chim bồ câu của Hoàng Giáp