Hướng dẫn nuôi loài thỏ mùa sinh sản (phần 2)

 Tuổi cho con thỏ sinh sản

Trong điều kiện ĐBSCL thì con thỏ cái lai 3-4 tháng tuổi đã có khả năng giao phối. Tuy nhiên vào tuổi này con thỏ cái thành thục chưa đầy đủ, cho nên cho con thỏ sinh sản vào tuổi này sẽ có sữa ít, số con không sai, con thỏ con dễ bệnh. Vì thế phải để con thỏ sinh sản ở tuối 8 tháng đối với con thỏ đực, đối với con thỏ cái là 6 tháng. Ở các trại giống thỏ thì con thỏ cái sinh sản là 8 tháng & con thỏ đực là 10 tháng.

Một con thỏ đực có thể nhảy 8-12 con thỏ cái (trung bình là 10 con). Căn cứ vào số lượng này ta tính số lượng con thỏ đực cần thiết phải nuôi. Thời gian dùng con thỏ giống tùy thuộc vào: số con con thỏ cái đẻ & tình trạng sức khoẻ con thỏ cái. Nếu như con thỏ cái đẻ 5 lứa/năm thì có thể dùng trong vòng 3 năm nó tuỳ theo tình trạng sức khoẻ & khả năng sinh con, sau đó thì vỗ béo bán thịt. Còn đối với con thỏ đực thì cũng có thể dùng trong 3 năm tùy tình trạng sức khoẻ & khả năng sai con của nó.

 Con thỏ cái lên giống

Trường hợp con thỏ cái không chịu cho con thỏ đực nhảy thì có thể kích thích con thỏ cái. Chúng ta có thể tiến hành như sau bỏ con thỏ cái vào lồng con thỏ đực trong vòng vài giờ sau đó bắt con thỏ cái ra. . Cũng có thể dùng các loại kích dục tố để kích thích con thỏ cái lên giống và chịu cho đực phối trong các trường con thỏ cái không có biểu hiện lên giống và không cho con thỏ đực nhảy Hoặc là bỏ 1 nắm cỏ của lồng con thỏ đực cho vào trong lồng con thỏ cái, cũng có thể nhốt con thỏ cái kế lồng con thỏ từ 24-48 giờ. Sau đó con thỏ cái có thể chịu nhảy.

Khó có thể xác định được thời kỳ lên giống của con thỏ cái. Tuy nhiên có thể dựa vào 1 số triệu chứng & các triệu chứng này chỉ có tính chất tương đối. Bình thường khi con thỏ nghỉ ngơi, con thỏ nằm dồn thành 1 khối tròn, 2 chân trước duỗi ra, chân sau được xếp dưới bụng, và lưng làm thành hình vòng cung. tuy nhiên khi lên giống thì con thỏ nằm duỗi ra trong lồng, mông chổng lên hơi cao.

Âm hộ có con hơi sưng to lên, màu sắc niêm mạc của âm hộ cũng có màu hồng. Trong 1 số trường hợp của có dịch nhờn chảy ra. Có các con chạy tới chạy lui, cắn cỏ cắn máng. Điều này đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm mới có thể biết được con thỏ cái lên giống.

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22