Chuyên mục: KINH NGHIỆM CHĂN NUÔI

5 lợi ích từ nghề chăn nuôi thỏ

5 lợi ích từ nghề chăn nuôi thỏ

5 lợi ích của nghề chăn nuôi thỏ Thỏ sinh sản nhiều và nhanh Thỏ sinh sản nhanh, vì tuổi sinh sản chỉ 6-7 tháng và thời gian mang thai khoảng 1 tháng. Do vậy …
Hotline:
0971 68 55 22