Một số loại thức ăn dinh dưỡng cho thỏ (Phần 3)

Một số loại thức ăn dinh dưỡng cho thỏ

Nhóm thức ăn rau cỏ trồng: lá dâm bụt cũng như dâm bụt tỷ lệ tiêu hóa ở in vitro (TLTH) rất cao lần lượt là 91,7%, 88,0%. Lá dâm bụt cũng như dâm bụt tiêu hóa^ đến 24 giờ thì hầu như không còn tiêu hóa nữa do đến lúc 24 giờ thì dưỡng chất cần thiết đã được sử dụng hết. Cỏ sả, cỏ ruzi, cỏ Paspalum atratum có tỷ lệ tiêu hoá thấp cũng như tương đương nhau (nhỏ hơn 50%): cỏ sả thấp nhất 39,0%, cỏ Paspalum atratum 41,08%, cỏ Ruzi 43,8%. Do xơ khá cao nên con thỏ khó tiêu hoá. TLTH đến 96 giờ lúc đầu tỷ lệ tiêu hóa nhanh càng về sau TLTH chậm lại do dưỡng chất cần thiết đã được sử dụng cạn kiệt dần. Nên bổ sung dâm bụt cũng như lá dâm bụt vào khẩu phần ăn của con thỏ là tốt vì tỷ lệ tiêu hóa cao.

Nhóm thức ăn họ đậu: có TLTH cao với đậu lá lớn 72,2%, đậu lá nhỏ 71,2%. Các thức ăn cho thỏ tiêu hoá khá tốt. TLTH đến 96 giờ lúc đầu tỷ lệ tiêu hóa nhanh càng về sau TLTH chậm lại do dưỡng chất cần thiết đã được sử dụng giảm dần. Qua TLTH trên ta thấy đậu lá lớn cũng như đậu lá nhỏ tiêu hóa tốt ở con thỏ cũng như lượng CP của 2 thức ăn này khá cao vì vậy sử dụng bổ sung vào trong khẩu phần ăn của con thỏ là rất tốt.

Nhóm phụ phẩm trồng trọt: tỷ lệ tiêu hoá rất cao (lớn hơn 90%) với rau lang 90,6%, lá rau muống 91,4%, lá bắp cải 91,0%, lá bông cải tiêu hoá cao 77,6%. TLTH đến 96 giờ lúc đầu tỷ lệ tiêu hóa nhanh càng về sau TLTH chậm lại do dưỡng chất cần thiết đã được sử dụng giảm dần. Từ 48 giờ – 96 giờ TLTH hầu như không đáng kể. Nhóm thức ăn này con thỏ tiêu hoá rất tốt, nên tận dụng các phế phẩm trồng trọt này làm thức ăn dinh dưỡng cho thỏ là rất tốt, Nhưng chú ý vấn đề chất lượng của phế phẩm cũng như lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Ở TLTH vật chất hữu cơ trong in vitro thì hầu hết các thức ăn này đều tốt. Các thức ăn rau trai, dâm bụt, lá dâm bụt, rau dền, phế phẩm trồng trọt TLTH là rất cao nên dùng các loại thức ăn này dể nuôi con thỏ là rất tốt. Ngoài ra các loại thức ăn khác (trừ cỏ sả, cỏ Ruzi, cỏ Paspalum atratum) đều có tỷ lệ tiêu hóa lớn hơn 50% nên dùng nuôi con thỏ được. Đậu lá nhỏ, đậu lá lớn có tỷ lệ tiêu hóa cao (72%), có hàm lượng CP, DM khá, NDF cũng như CF ở mức trung bình nên dùng trong khẩu chăn nuôi con thỏ là tốt.

Bảng 3. Kết quả theo dõi lượng sản xuất khí (ml/gOM) ở in vitro của 1 số thức ăn dùng trong chăn nuôi thỏ bằng cách sử dụng dịch manh tràng thỏ.

Tên thức ăn Thời gian ủ

12 giờ 24 giờ 48 giờ 72 giờ 96 giờ

  • Rau cỏ tự nhiên

Địa cúc

155 232 272 275 276

Bìm bìm 128 183 211 222 229

Rau trai 46,3 97 150 180 194

Cây chó đẻ 76,3 121 147 173 187

Rau dền 90,1 127 157 176 187

Cỏ lông tây 81,9 125 183 201 214

Lá dâu tằm 124 177 202 234 248

Cỏ sữa 106 150 174 202 213

Cây nổ 31,0 69,5 108 146 166

Rau dừa 68,2 93,2 120 149 161

Rau muống 143 184 208 215 218

  • Rau cỏ trồng

Cỏ sả 52,1 60,2 68,2 74,2 78,2

Cỏ Ruzi 57,9 69,8 75,0 77,0 81,0

Cỏ Paspalum atratum 59,3 63,2 74,8 85,8 89,7

  • Cỏ họ đậu

Đậu lá nhỏ 101 144 186 198 215

Đậu lá lớn 124 180 215 223 233

Đậu Macro 105 151 176 206 220

  • Phế phẩm trồng trọt

Rau lang 155 194 220 229 239

Lá rau muống 176 230 258 266 271

Lá bông cải 172 214 227 234 238

Lá bắp cải 222 264 274 288 298

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22