Nhu cầu đạm cũng như amino acid của loài thỏ

Nhu cầu đạm ở thỏ

Lượng đạm trong khẩu phần được xem là quan trọng vì nó đảm bảo các hoạt động duy trì cũng như sản xuất của thỏ. Tuy nhiên các nghiên cứu trên loài thỏ ngoại nhập thuần cũng như loài thỏ lai ở Việt Nam có những kết quả khá biến động, 1 số các tài liệu cho biết:

  • loài thỏ cái có thai 3kg có nhu cầu hàng ngày là 20g DP (đạm tiêu hoá).
  • loài thỏ nuôi con cần 30-35 g DP mỗi ngày.
  • loài thỏ đực sinh sản hoặc loài thỏ cái khô có nhu cầu 10-12 g DP/ngày

Theo Lebas (1979) cũng như Lang (1981) ghi nhận bởi Lebas et al. (1986) nhu cầu đạm trong khẩu phần phân theo loại sản xuất như sau loài thỏ tăng trưởng (4-12 tuần tuổi) là 16%CP (đạm thô), loài thỏ cái mang thai là 16%CP, loài thỏ cái cho sữa nuôi con là 18%CP, loài thỏ cái sinh sản cũng như loài thỏ vỗ béo 17%CP. Cũng theo Lebas et al. (1986) nhu cầu đạm loài thỏ thịt trong khẩu phần từ 15-16%CP (đạm thô) cũng như ở loài thỏ cái sinh sản là từ 17-18%CP cho dù là có trường hợp tăng lên đến 21%CP ở loài thỏ nuôi con cho nhiều sữa, tuy nhiên điều này không được khuyến cáo do hiệu quả kinh tế cũng như số con cai sữa kém.

Tuy nhiên theo đề nghị INRA (1989) ghi nhận bởi Sandford (1996) thì nhu cầu đạm thô trong khẩu phần là 15.5% cho loài thỏ tăng trưởng từ 4-12 tuần lễ, loài thỏ cái trong giai đoạn lên giống là 16% cũng như loài thỏ cái đang tiết sữa nuôi con là 18%. Trong các nghiên cứu gần đây đối với loài thỏ lai ở ĐBSCL ở loài thỏ sinh sản là 15-18%CP tùy theo chất lượng của nguồn thức ăn đạm là phế phẩm (bã đậu nành, bã bia, …) hay chính phẩm (đậu nành, thức ăn hỗn hợp công nghiệp), trong khi với loài thỏ tăng trưởng là từ 13-16% tùy vào nguồn thức ăn đạm (Nguyen Van Thu & Nguyen Thi Kim Dong, 2005, 2008 and 2009).

Bảng 6. Hệ số tiêu hoá (%) 1 số dưỡng chất của thỏ

  • Loại thức ăn Đạm thô Đạm tổng số Mỡ thô Xơ thô Khoáng
  • Thức ăn loài thỏ vỗ béo 79,4 76,6 80,46 30,86 44,93
  • Thức ăn loài thỏ giống 81,14 79,46 84,11 28,41 52,88
  • Thức ăn loài thỏ hậu bị 74,06 72,06 87,03 37,9 31,75

Nhu cầu amino acid ở thỏ

Trong nhiều năm, chất lượng protein không được quan tâm trong dinh dưỡng loài thỏ bởi vì có hiện tượng ăn phân. Tuy nhiên, những báo cáo gần đây cho thấy phân mềm chỉ chiếm khoảng 14% tổng DM ăn vào cũng như khoảng 17-18% protein ăn vào. Vì vậy, mặc dù phân mềm được giới thiệu là nguồn đạm cho loài thỏ có phẩm chất tốt về amino acid giới hạn, nhưng số lượng của chúng không đủ đảm bảo nhu cầu trong khẩu phần vì vậy cần bổ sung nguồn amino acid giới hạn này (Santoma et al., 1987).

Các nhà nghiên cứu cho biết là ở loài thỏ tăng trưởng cần trong thức ăn chứa 10 trong số 21 amino acid thiết yếu để tạo nên protein của loài thỏ gồm có arginine, histidine, leucine, isoleucine, lysine, phenylalanine với tyrocine, methionine với cystine, threonine, trytophane cũng như valine (Lebas et al., 1986). Nhu cầu về các loại amino acid ở loài thỏ sinh sản cũng cần bằng tương tự như là ở loài thỏ thịt (Lebas et al., 1986).

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22