Phương pháp chọn lọc giống thỏ tốt (phần 2)

2 phương pháp chọn lọc giống thỏ tốt

Chọn lọc các cá thể

Đây là 1 điểm quan trọng để có được những cá thể tốt đưa vào những tiến trình nhân giống cá thể phải được ghi chép theo các thành tích đầy đủ để đánh giá và quyết định nên loại thải hay là sử dụng tiếp tục trong quá trình nhân giống thỏ.

Cần chú ý những đặc tính sản xuất & đặc điểm ngoại hình của các giống thỏ mà ta muốn chọn lọc. Ví dụ như giống thỏ nuôi hướng thịt nói chung 2 mông phải nở nang, 2 thăng thịt bên cột sống cũng phải nở nang. Để đảm bảo đúng đặc điểm ngoại hình, nên lựa chọn các giống thỏ vào lúc 5 – 6 tháng tuổi là tốt nhất vì đó là lúc này ngoại hình thỏ đã phát triển khá là hoàn thiện.

Đầu tiên chúng ta phải chú ý đến những con cái và con đực không bị khuyết điểm ở phần bộ phận sinh dục, con đực 2 dịch hoàn phải đều, con cái thì phải có 8 vú trở lên. Việc lựa chọn các cá thể nên bắt đầu khoảng 21 ngày tuổi, sau khi khảo sát lúc 70 ngày tuổi nếu như thỏ không đạt yêu cầu đặt ra thì cần phải loại thải ngay. Lúc thỏ đạt trê 6 tháng tuổi nếu không đủ tiêu chuẩn thì vẫn tiếp tục loại bỏ. Chung nhất về việc chọn lọc giống thỏ thông thường được tiến hành ở nhiều thời điểm như sơ sinh, 21, 30, 70, 90, 180 ngày tuổi. Thỏ cần được cân ở tất cả các thời điểm, nếu là trong giai đoạn sơ sinh và 21 ngày tuổi thì cân cả ổ rồi tính toán trọng lượng bình quân. Lúc được 21 ngày tuổi đánh số những con đạt tiêu chuẩn trọng lượng bằng việc bấm tai và chọn thỏ dựa vào đặc điểm ngoại hình từ 6 tháng tuổi.

Thành tích với thể trọng thỏ phải đạt tiêu chuẩn như trọng lượng thỏ sơ sinh trung bình là 50 g ở thỏ nhập nội, 35 g đối với thỏ địa phương; lúc được 21 ngày tuổi 200gam đối với giống thỏ địa phương, 250 g đối với thỏ nhập nội; lúc khoảng 30 ngày tuổi 500 g đối với thỏ nhập nội và 350 gam đối với thỏ địa phương. Mức tăng trọng mỗi ngày lúc 70 ngày tuổi phải đạt từ 25 – 30 gam mỗi ngày giai đoạn 21 ngày tuổi đến 70 ngày tuổi. Nhiều con đạt mức tăng trọng trên 30 gam một ngày là xuất sắc. Trọng lương xuất chuồng lúc được 6 tháng tuổi thường đạt 3 kg đối với iống thỏ nhập nội, 2 đến 2,5 kg đối với giống thỏ địa phương.

Phương pháp lọc giống thỏ nêu trên thường cho các kết quả nhanh chóng, nó trực tiếp kiểm tra được năng suất cá thể, năng suất anh em trong cùng 1 gia đình & họ hàng. Nhiều kết quả tốt đẹp được phát huy qua sự ghép đôi giao phối hoàn hảo giữa những con có thành tích tốt với nhau.

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22