Phương pháp nhân giống thỏ căn bản nhất (Phần 1)

Nhân giống loài thỏ thuần chủng

Nhân giống thỏ thuần chủng là phương pháp nhân giống loài thỏ trong cùng 1 giống loài thỏ tạo ra con thỏ con có đặc điểm tính trạng di truyền ổn định của giống. Nó được áp dụng khi đàn con thỏ bố mẹ được xác định đã có năng suất cao ổn định. vì vậy những đặc tính chắc chắn có lợi về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế sẽ được chọn lọc cũng như phát huy. Sự ổn định về di truyền giống loài thỏ sẽ cao.

Nhân giống loài thỏ trong dòng

Là cách nhân giống loài thỏ nhằm tạo ra từng nhóm con thỏ đã chọn lọc có tính di truyền ổn định cũng như phẩm giống loài thỏ cao hơn bình thường. Để tạo ra đàn con thỏ có những ưu điểm đặc biệt cần phải tiến hành chọn đôi giao phối cũng như chọn lọc con giống loài thỏ qua nhiều thế hệ cũng như có nhiều cá thể tham gia trong quá trình tạo giống. Nếu số con đưa vào chọn lọc quá ít cũng như thời gian ngắn thì kết quả sẽ rất hạn chế. Phương pháp này cũng dẫn đến 1 mức độ đồng huyết nhất định.

Nếu như số lượng con thỏ tham gia dưới mức cho phép sẽ dẫn đến đồng huyết năng suất sẽ kém, số con chết sẽ tăng lên vì hiện tượng đồng hợp tử gen xấu xuất hiện. Kinh nghiệm cho thấy nếu dòng con thỏ đực dưới 40 con cũng như 200 con cái thì không thể duy trì dòng thuần được.

Nếu định duy trì dòng thuần trong công tác giống thỏ thì phải có số lượng con thỏ đực cũng như cái nhiều hơn thế hoặc là ít nhất là bằng số lượng trên. Đây là phương pháp có tầm quan trọng đặc biệt trong sự tạo ra dòng con thỏ vừa có phẩm chất tốt được cải thiện vừa đảm bảo sự ổn định cao về tiềm năng di truyền, tuy nhiên có nhiều tốn kém về tài chính để loại bỏ những con thỏ có khả năng làm tăng sự đồng huyết trong đàn giống.

Nhân giống loài thỏ khác dòng

Là sự cho phối giống thỏ những con con thỏ khác dòng với nhau nhằm hạn chế bớt sự đồng huyết xảy ra, tuy nhiên vẫn ổn định được những tiềm năng di truyền tính trạng có lợi ích của giống.Ta có thể cho phối giống loài thỏ cho giao phối chỉ hai dòng hay liên tục cho phối nhiều dòng với nhau với dòng khác hoặc sau đó cho phối với con thỏ dòng cũ để ổn định hay bổ sung đặc tính mới được hình thành. Thông thường phương pháp này có thể tạo ra những dòng mới thích nghi được những điều kiện nuôi dưỡng hay khí hậu ở những cơ sở khác nhau.

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22