Phương pháp nhân giống thỏ căn bản nhất (Phần 2)

Lai giống thỏ

Là sự phối giống của những con thỏ đực cũng như con thỏ cái khác giống, nhằm để tạo ra con lai có các tính trạng cần thiết trung gian hay tốt hơn cả bố lẫn mẹ nó, vì hiện tượng ưu thế lai được tạo ra từ các dị hợp tử.

Đây có thể là phương pháp phổ biến nhằm mục đích tạo ra con thỏ làm giống để sản xuất con thỏ thương phẩm hay tạo ra những giống mới. Tiến trình này dùng để sản xuất con lai có năng xuất cao. con thỏ đực cũng như con thỏ cái dùng để tạo giống mới thường là giống thuần chủng khác nhau mới có thể cho kết quả cao. Chúng ta có thể lai chỉ hai giống hoặc trên hai giống, cũng có thể sau khi tạo ra giống mới ta cần phải ổn định các tính trạng di truyền của chúng bằng các phương pháp nhân giống thuần.

 Thực hành phối giống cho thỏ

Cần thiết cho con thỏ phối giống hợp lý nhất khi nó đã thành thục về tính dục cũng như thể trọng. Để bảo đảm tỷ lệ thụ thai cao cũng như duy trì nòi giống tốt nên ghép đôi giao phối 1 con thỏ đực với 5 con thỏ cái (đối với cơ sở giống thỏ). Chúng ta cũng có thể ghép 1 con thỏ đực với 10 con thỏ cái đối với các cơ sở nuôi thương phẩm. Khi cho con thỏ giao phối nên đưa con cái đến chuồng con đực, không nên làm ngược lại. Mỗi con thỏ cái nên cho phối 2 lần với 1 con thỏ đực cách nhau khoảng 4 – 6 giờ để có kết quả chắc chắn cũng như số con được nhiều. Cũng có thể tiến hành giao phối bằng cách hai lần với 1 con đực sau 5 đến 10 phút.

Phương pháp này ít tốn thời gian nhưng tỷ lệ thụ thai thấp hơn 10%. Đối với các cơ sở thương phẩm cũng có thể phối giống hai con thỏ đực khác nhau vì con thỏ con đẻ ra đều dùng làm con thỏ thương phẩm. Sau 10 ngày phối giống nên kiểm tra thai con thỏ nếu không có chữa thì cho phối lại. Trong chuồng con thỏ nên nhốt con thỏ đực cũng như con thỏ cái vào các ngăn riêng quy định theo ghép đôi giao phối

Trong chuồng con thỏ tập trung cần chia đàn con thỏ thành 4 nhóm để thuận tiện cho việc giao phối hợp lý cũng như tránh đồng huyết.

Việc ghi chép đánh dấu bảo đảm cho số liệu chính xác khi phối giống là điều rất cơ bản trong sổ sách ghi chép đầy đủ ngày phối giống, số tai con thỏ mẹ, số tai con thỏ cha số ngăn chuồng thỏ. Phải có phiếu theo dõi con thỏ đực cũng như con thỏ cái ở ngoài ngăn chuồng.

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22