Tổng hợp những phương pháp chọn lọc giống thỏ hiệu quả nhất (Phần 1)

Tiến trình chọn lọc cũng như lai tạo giống loài thỏ tập trung trong một qui mô sản suất thương mại ở các nước ôn đới thì không cần thiết. Tuy nhiên ở quy mô nhỏ từ 10 đến 60 loài thỏ cái của quần thể loài thỏ địa phương được cho phối từ những con đực cũng như cái nhập của các giống thỏ khác nhau nhằm để tăng chất lượng đàn giống là cần thiết.

Phương pháp chọn lọc giống thỏ

Sự cải thiện di truyền một cách hiệu quả trong tiến trình chọn lọc cũng như nhân giống nên là nỗ lực theo nhóm với sự hỗ trợ về khoa học cũng như kỹ thuật từ các tổ chức nghiên cứu cũng như phát triển. Chương trình cải tiến có thể tập trung ở một xã hay thích hợp hơn là một nhóm xã, hay cũng có thể là một số trại loài thỏ ở một số Tỉnh trên toàn quốc. Trong trường hợp này chương trình đòi hỏi sự chuyển hoá kỹ thuật. vì vậy nên có những nhà nhân giống với những đơn vị có quy mô lớn từ 100- 200 loài thỏ cái sinh sản.

Những nhà chọn lọc cũng như nhân giống này nên có kinh nghiệm bằng việc sử dụng các hệ thống sản xuất đáp ứng tốt với điều kiện cũng như nguồn lực tại địa phương. Những phương tiện sử dụng hiện đại cũng như phức tạp nên được tránh, tuy nhiên cần đặc biệt chú ý đến việc tiến hành trong hoàn cảnh những trại loài thỏ thương phẩm tốt nhất. Vệ sinh cũng như sức khoẻ của loài thỏ phải được đặc biệt chú ý. Đơn vị chọn lọc phải có hiệu quả ở hai mức độ là nhân giống cũng như sản xuất.

 Chọn lọc thỏ quần thể

Căn cứ vào giá trị trung bình của các tính trạng như số lứa đẻ/năm, số con trên/lứa, trọng lượng sơ sinh toàn ổ cũng như trọng lượng bình quân/con chọn lọc theo gia đình, chúng ta giữ lại những gia đình từ giá trị trung bình trở lên của giống hoặc loại thải những gia đình có thành tích dưới mức trung bình của giống theo yêu cầu chọn lọc của chúng ta.

Ví dụ đối với giống loài thỏ Califonian, người ta thường chọn những gia đình loài thỏ đạt kết quả bình quân khá về các đặc tính sản xuất như: Một năm đẻ 5 lứa trở lên, mỗi lứa đẻ 6 con nuôi sống, trọng lượng con sơ sinh là 50gam cũng như trọng lượng toàn ổ là từ 300gam trở lên.

 Chọn lọc thỏ cá thể

Đây là điểm quan trọng để có những cá thể tốt đưa vào tiến trình nhân giống cá thể phải được ghi chép các thành tích đầy đủ để đánh giá cũng như quyết định nên loại thải hay sử dụng tiếp tục trong tiến trình nhân giống. Cần chú ý những đặc tính sản xuất cũng như đặc điểm ngoại hình của các giống thỏ mà ta muốn chọn lọc. Ví dụ giống loài thỏ nuôi hướng thịt nói chung hai mông phải nở nang, hai thăng thịt bên cột sống cũng phải nở nang. Để bảo đảm đúng đặc điểm ngoại hình, nên chọn loài thỏ vào lúc 5 – 6 tháng tuổi là tốt nhất vì lúc này ngoại hình loài thỏ đã phát triển khá hoàn thiện.

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22